Anpe Galicia - Sindicato de ProfesoresOPOSICIÓNS - 2018

Venres 27/09/2017

  

OPOSICIÓNS 2018 - IMPORTANTE

 

O Conselleiro de Educación acaba de anunciar no Parlamento de Galicia a convocatoria de oposicións en 8 especialidades do corpo de mestres, 15 de secundaria, 7 de Formación Profesional.

 
Tamén se convocará acesso a cátedras de Música e Artes Escénicas, prazas de paso do subgrupo A1 ao subgrupo A1 e do subgrupo A2 ao subgrupo A1. Non se coñecen de momento as especialidades concretas. 
 
 Segundo anunciaron a distribución por corpos  e especialidades sería a seguinte:
 
1.  MESTRES: 

Educación Infantil, Inglés, Francés, Educación Física, Música, Pedagoxía Terapéutica, Audición e Linguaxe e Educación Primaria

 
2. SECUNDARIA:
  Lingua castelá e Literatura, Xeografía e Historia, Matemáticas, Física e Química, Bioloxía e Xeoloxía, Inglés, Orientación Educativa, Tecnoloxía, Lingua galega e Literatura, Intervención sociocomunitaria, Organización e xestión comercial, Organización e proxectos de sistemas enerxéticos, Procesos diagnósticos clínicos e productos ortoprotésicos, Procesos Sanitarios e Sistemas electrotécnicos e automáticos
 
 3. PTFP: 
Estética, Instalacións e mantemento de equipos térmicos e de fluídos, Operacións de produción agraria, Procedementos de diagnóstico clínico e ortoprotésico, Procedementos sanitarios e asistencias, Procesos comerciais e Servizos de restauración.
 
4. Acceso a Corpo de catedráticos de música e artes escénicas.
 
5.  Promoción interna de funci
onarios de secundaria A1 ao corpo de profesores de Escola Oficial de Idiomas (na especialidade inglés)
 
6. Promoción interna de funcionarios de A2 a A1. 
 
 
     Quedamos á espera de Convocatoria da Mesa Sectorial para coñecer a Oferta de emprego público co número de prazas totais e a sús distribución por corpos e especialidades. 
 
 
 
 VolverHistórico de Novas 
 Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
 
 
 
 

Destacados
Prazas para auxiliares de conversa españois no estranxeiro 2018-2019
Interin@s e Substitut@s - Galicia
Currículo de técnico superior en Hípica
Premios á innovación
CXT - Comisión avaliadora
Lectorado de lingua, literatura e cultura galegas
Plan de formación permanente en centros
Currículo de Técnico Deportivo en Judo e Defensa Persoal
OPOSICIÓN 2018_Novas dende a Mesa Sectorial en Madrid
Funcionarios Docentes no exterior

[Aviso Legal]