Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
Calendario Escolar 
 CALENDARIO 16-17
TodoFP
CADP Mestres - Adxudicación Provisional

26/07/2016  |  WEB - Publicación da adxudicación provisional de destinos para o curso 2016-2017 do corpo de mestres.

Currículo de Técnico Superior en Gandería e Asistencia en Sanidade Animal

26/07/2016  |  DOG - DECRETO 87/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Gandaría e Asistencia en Sanidade Animal.
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio

26/07/2016  |  DOG - ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.
Currículo de Técnico Superior en Hixiene Bucodental

22/07/2016  |  DOG - DECRETO 86/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Hixiene Bucodental.
Seccións Bilingües

20/07/2016  |  DOG - ORDE do 7 de xullo de 2016 pola que se autoriza a posta en marcha, con carácter experimental, de seccións bilingües de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música de Vigo e na Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
Seccións Bilingües - Conservatorios

19/07/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 4 de xullo de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga de seccións bilingües de lingua inglesa en conservatorios profesionais de música de Galicia.
Interin@s e Substitut@s - Galicia

19/07/2016  |  DOG - Publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos nas especialidades do corpo de profesores de música e artes escénicas de fundamentos de composición e óboe.
Plan anual de formación do profesorado 16_17

18/07/2016  |  WEB - Oferta de actividades de formación así como ás estratexias, plans e programas que a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prioriza.
Currículo de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

18/07/2016  |  DOG - DECRETO 83/2016, do 4 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico.
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES

18/07/2016  |  WEB - Publicación das puntuacións provisionais asignadas na primeira fase do concurso aos aspirantes presentados a convocatoria do concurso de méritos específicos para cubrir prazas de persoal asesor na Consellería.
OPOSICIÓNS 2016

18/07/2016  |  DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva dos opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega
Catálogo de postos de traballo_2016

15/07/2016  |  DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos dependentes desta consellería nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.
PIALE - Resolución definitiva

15/07/2016  |  DOG - ORDE do 29 de xuño de 2016 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras (PIALE), para o ano 2016.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
CADP Mestres - Adxudicación Provisional
Currículo de Técnico Superior en Gandería e Asistencia en Sanidade Animal
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio
Currículo de Técnico Superior en Hixiene Bucodental
Seccións Bilingües
Seccións Bilingües - Conservatorios
Interin@s e Substitut@s - Galicia
Plan anual de formación do profesorado 16_17
Currículo de Técnico Superior en Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES
 
 VIAXES 2016
 

[Aviso Legal]