Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
 
DOG (26/06/2014)
TodoFP
 
Escrito anexo de ANPE para Comisión de Concilia

31/05/2015  |  ANPE solicita que, excepcionalmente este ano se compute a idade dos fillos a 31 de decembro de 2015 pola imposibilidade de participar a vacantes galegas neste CXT.

Comisións de Servizos por Conciliación Familiar

31/05/2015  |  WEB - Aberto o prazo de solicitude de Comisión de Servizo en Atención a situacións de Conciliación da vida familiar e laboral para o curso académico 2015-16. Prazo do 13 ao 31 de maio
PIALE - Resolución Provisional

22/05/2015  |  WEB - Publicadas as listaxes provisionais de solicitudes admitidas e excluídas (PIALE 2015)
ANPE pide a retirada do novo Decreto de ESO e Bacharelato

21/05/2015  |  ANPE apoiou a retirada do novo Decreto de ESO e Bacharelato xunto co resto de OOSS presentes no Consello Escolar de Galicia.
OPOSICIÓNS 2015

21/05/2015  |  ANPE solicita á Consellería nomeamento de tribunais en todas as provincias
FP - Probas libres de títulos extinguidos

19/05/2015  |  DOG - ORDE do 8 de maio de 2015 pola que se convocan probas libres de títulos extinguidos dos establecidos ao abeiro da Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de ordenación xeral do sistema educativo.
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega

18/05/2015  |  WEB - Tribunal que xulgará a proba de acreditación do coñecemento da lingua galega nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres.
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos

18/05/2015  |  DOG - Listas provisorias de admitidos e excluídos dos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de inspectores de educación e de mestres, e do procedemento de adquisición de novas especialidades.
Axudas por gastos de formación

15/05/2015  |  DOG - Relación de persoas beneficiarias de reintegros individuais de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario durante o ano 2014.
XUBILADOS: PAGA EXTRA 2012

13/05/2015  |  O persoal XUBILADO que ten dereito a percibir en maio a parte proporcional do importe correspondente ao 44 días a paga extra de 2012, deberán solicitala de novo á D.T. correspondente.
CXT - Resolución Definitiva Secundaria 2014-15

12/05/2015  |  WEB - Resolución definitiva do concurso xeral de traslados para o profesorado dos corpos de catedráticos, PES, PT, EOI, EAA e OA, CMUS para o ano 2015
Curso de dirección

12/05/2015  |  BOE - Convocatoria de curso de formación sobre o desenrolo da función directiva establecido no artigo 134.1 da Lei Orgánica 2/2006, do 3 de maio, de Educación.
Proxecto Educación Dixital

11/05/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN do 30 de abril de 2015, pola que se convoca a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/16.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
Escrito anexo de ANPE para Comisión de Concilia
Comisións de Servizos por Conciliación Familiar
PIALE - Resolución Provisional
ANPE pide a retirada do novo Decreto de ESO e Bacharelato
OPOSICIÓNS 2015
FP - Probas libres de títulos extinguidos
OPOSICIÓNS 2015 - Data, hora e lugar da proba de lingua galega
OPOSICIÓNS 2015 - Listas provisorias de admitidos e excluidos
Axudas por gastos de formación
XUBILADOS: PAGA EXTRA 2012
 

[Aviso Legal]