Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
 
  
Calendario Escolar DOG 17/06/2015
TodoFP
 
NP-Os docentes perden, só en extras, casi 7000 euros dende o 2012

10/10/2015  |  ANPE denuncia a perda de preto de 7.000 euros por parte do profesorado galego en pagas extraordinarias desde o ano 2013

XUBILADOS: PAGA EXTRA 2012

08/10/2015  |  O persoal XUBILADO que ten dereito a percibir a 3ª parte proporcional do importe correspondente ao 44 días a paga extra de 2012, deberá solicitala de novo á D.T. correspondente.
Inmersión Lingüística en inglés

07/10/2015  |  WEB - Relación provisional dos centros seleccionados en reserva e excluídos para participar en actividades de inmersión lingüística en lingua inglesa dirixidas a alumnado de sexto curso de EP e de ESO
Retribución extraordinaria doutro 25% do 12 pero, e as do 2013,2014,2015...?

05/10/2015  |  DOG - LEI 11/2015, do 1 de outubro, pola que se aproba unha retribución de carácter extraordinario en concepto de recuperación da paga extraordinaria de decembro de 2012 aos empregados do sector público autonómico de Galicia.
FP - Modificación oferta en réxime ordinario

02/10/2015  |  DOG - ORDE do 23 de setembro de 2015 pola que se modifica a do 10 de xuño de 2015 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario.
Consellos Escolares

02/10/2015  |  DOG - Resolucioón pola que se estabalece o calendario para a celebración de eleccións para a constitución do consello escolar en centros escolares de nova creación e outros sostidos con fondos públicos.
Plan de mellora de Bibliotecas Escolares

02/10/2015  |  DOG - ORDE do 24 de setembro de 2015 que modifica a Orde do 1 de setembro de 2015 pola que se resolve o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.
Interin@s e Substitut@s - Galicia

25/09/2015  |  WEB - Apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de música e artes escénicas na especialidade de clave.
OPOSICIÓNS 2013: Nomeamento doutros funcionarios de carreira

25/09/2015  |  BOE - Orden ECD/1939/2015,pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Mestres, aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 23 de marzo de 2013.
Licenzas por formación - Canadá e Francia

23/09/2015  |  WEB - Relación provisional do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2015/2016 , para a formación en linguas estranxeiras en Canadá e Francia
MUFACE - Becas para mutualistas

22/09/2015  |  BOE - Resolución do 16 de setembro de 2015, da Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado, pola que se convocan becas de estudio para mutualistas, para o curso 2015/2016.
CADP Secundaria - Corrección de erros

22/09/2015  |  DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución do 10 de setembro de 2015, pola que se publica a adxudicación de destino provisional entre o persoal docente pertencente aos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario...
OPOSICIÓNS 2014 - Nomeamento funcionarios de carreira

21/09/2015  |  BOE - Orden ECD/1898/2015, de 7 de setembro, pola que, se nomean funcionarios de carreira do Corpo de Profesores de Ensinanza Secundaria aos seleccionados nos procedementos selectivos por Orde de 17 de marzo de 2014.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
NP-Os docentes perden, só en extras, casi 7000 euros dende o 2012
Programar e avaliar por competencias clave a partir da LOMCE (50 horas)
XUBILADOS: PAGA EXTRA 2012
Inmersión Lingüística en inglés
Retribución extraordinaria doutro 25% do 12 pero, e as do 2013,2014,2015...?
FP - Modificación oferta en réxime ordinario
Consellos Escolares
Plan de mellora de Bibliotecas Escolares
OpenOffice CALC: A folla de cálculo en galego (30 horas)
Interin@s e Substitut@s - Galicia
 

[Aviso Legal]