Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
Calendario Escolar 
 CALENDARIO 16-17
TodoFP
ANPE ante as Eleccións Galegas

20/08/2016  |  ANPE pide aos partidos políticos na elaboración dos programas electorais claridade nas súas propostas educativas para que o profesorado galego recupere os dereitos sociais, laborais e económicos perdidos

OPOSICIONS 2016

19/08/2016  |  DOG - Relación de persoal aspirante que superou o concurso-oposición 2016 e nomeamento de funcionarios en prácticas
FP - Instruccións ciclos formativos

18/08/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 4 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos no curso 2016/17.
CELGA - Probas

18/08/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 11 de xullo de 2016, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva

17/08/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 1 de agosto de 2016, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos provisionais para o curso 2016/17 ao persoal do corpo de mestres.
IES de Mos

09/08/2016  |  DOG - ORDE do 14 de xullo de 2016 pola que se autoriza a implantación do bacharelato de Artes no IES de Mos.
Currículo de Técnico Superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional

08/08/2016  |  DOG - DECRETO 98/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional.
Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño

05/08/2016  |  DOG - ORDE do 18 de xullo de 2016 pola que se actualiza a oferta educativa de ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño, por ciclo formativo completo e ensinanza modular, e de estudos superiores de deseño.
Currículo de Técnico Superior en Documentación e Administración Sanitarias

05/08/2016  |  DOG - DECRETO 96/2016, do 19 de maio, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Documentación e Administración Sanitarias.
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES

05/08/2016  |  WEB - Resolución do 4 de agosto de 2016 pola que se resolve o concurso de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, CAFI e CFR, convocado pola orde de 23 de xuño de 2016
Licenzas por formación

05/08/2016  |  WEB - Listaxe provisional de puntuacións obtidas polas persoas participantes na convocatoria de licenzas de formación conforme ao baremo que figura no Anexo III da orde do 7 de xuño de 2016 (DOG do 21 de xuño).
ESO e Bacharelato - Materias de libre configuración

04/08/2016  |  DOG - ORDE do 13 de xullo de 2016 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e se regula o seu currículo e a súa oferta.
OPOSICIÓNS 2015 - Nomeamento Corpo de Inspectores como Funcionarios de carreira

03/08/2016  |  BOE - Orden ECD/1327/2016,pola que á proposta da Consellería de Cultura,Educación e O.U,noméanse funcionarios de carreira do Corpo de Inspectores aos seleccionados no procedemento selectivo convocado por Orden de 11 de marzo de 2015.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
ANPE ante as Eleccións Galegas
OPOSICIONS 2016
FP - Instruccións ciclos formativos
CELGA - Probas
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva
IES de Mos
Currículo de Técnico Superior en Caracterización e Maquillaxe Profesional
Ensinanzas Profesionais de Artes Plásticas e Deseño
Currículo de Técnico Superior en Documentación e Administración Sanitarias
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES
 
 VIAXES 2016
 

[Aviso Legal]