Anpe Galicia - Sindicato de ProfesoresTodoFP
SEPE
 
DOG (26/06/2014)
 


Contratos-Programa

23/01/2015  |  WEB - Resolución provisional pola que se fai pública a relación dos centros seleccionados na convocatoria dos contratos-programa para o curso 2014/2015

CXT 2013 - Retirada de documentación

22/01/2015  |  WEB - Retirada da documentación do concurso de traslados do ano 2013 relativa ao apartado 6 do baremo-publicacións e méritos artísticos e literarios
Probas para o título de Bacharel para maiores de vinte

21/01/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN pola que se convoca a proba para a obtención do título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para a súa realización.
Probas para o título de ESO para maiores de dezaoito

21/01/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN pola que se convocan as probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de maio e setembro.
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral

15/01/2015  |  Resolución de regulación do réxime de concesión de axudas económicas a aqueles/as traballadores/as que entre o 1/1/14 e o 31/12/14 tivesen unha situación de redución da súa xornada de traballo para o coidado do seu/da súa fillo/a e de acordo co establecido no
ANPE solicita entrevista con D.X de MUFACE ante os recortes nas prestacións sanitarias

15/01/2015  |  NP - O Presidente de ANPE, Nicolas Fndez Guisado dirixe unha carta ao D.X. de MUFACE denunciando os recortes nas prestacións sanitarias ofrecidas polas aseguradoras.
Proxectos de fomento do uso do galego

09/01/2015  |  DOG - ORDE pola que se anuncia a convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia, para o curso escolar 2014/15.
EOI - Modificación das probas , certificacións e clasificación

08/01/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2014 pola que se modifica a Resolución do 10 de maio de 2012 pola que se ditan instrucións para a elaboración e administración das probas de certificación e de clasificación das ensinanzas de idiomas de réxime especial de Galicia.
Prazo para actualización de méritos

07/01/2015  |  WEB - Aberto o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente, funcionarios de carreira, prácticas, interinos e substitutos e profesorado de relixión
Curriculo básico de ESO e Bacharelato

04/01/2015  |  BOE - Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, polo que se establece o currículo básico da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato.
Aclaracións - cobro parte da paga extra 2012

02/01/2015  |  BOE - Resolución pola que se dictan instrucciones para a aplicación efectiva, no ámbito do sector público estatal, das previsións da disposición adicional décima segunda, da Lei 36/2014 de Presupostos Xerais do Estado para 2015.
FP - Acreditación de Competencias

02/01/2015  |  DOG - Proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.
Docentes no exterior - Axudas

29/12/2014  |  BOE - Resolución pola que se conceden plazas de estancias profesionales en Alemania, Austria, Francia, Italia, Reino Unido e Suiza, para profesorado de linguas estranxeiras e o profesorado que imparta nestas linguas outras materias.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79     |     Ver todas
Histórico de Novas 
W Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
W Curso 2010-2011
W Curso 2009-2010
W Curso 2008-2009
W Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
Contratos-Programa
CXT 2013 - Retirada de documentación
Probas para o título de Bacharel para maiores de vinte
Probas para o título de ESO para maiores de dezaoito
Axudas á conciliación da vida familiar e laboral
ANPE solicita entrevista con D.X de MUFACE ante os recortes nas prestacións sanitarias
Proxectos de fomento do uso do galego
EOI - Modificación das probas , certificacións e clasificación
Prazo para actualización de méritos
Curriculo básico de ESO e Bacharelato
Texto nuevo...

[Aviso Legal]