Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
Calendario Escolar 
 CALENDARIO 16-17
TodoFP
Actividades de Formación - Axudas

01/07/2016  |  DOG - CORRECCIÓN de erros. Orde do 9 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2016.

Novas materias de libre configuración

30/06/2016  |  WEB - Orde pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de educación secundaria obrigatoria e bacharelato, e se regula a súa oferta.
Conservatorio Profesional de Música da Coruña

30/06/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2016, de prórroga do proxecto experimental para a incorporación de alumnado con necesidades educativas especiais ás ensinanzas elementais de música no Conservatorio Profesional de Música da Coruña.
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio

30/06/2016  |  WEB - Resolución provisional do concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2016)
Comisión de Conciliación Familiar

29/06/2016  |  Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por conciliación da vida familiar e laboral (2016)
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES

29/06/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN do 23 de xuño de 2016, pola que se publica concurso público de méritos para cubrir postos de asesores do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.
Concurso de méritos - persoal asesor

29/06/2016  |  DOG - RESOLUCIÓN de 23 de xuño de 2016, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes de educación para cubrir prazas de persoal asesor.
Proxecto E - DIXGAL

28/06/2016  |  WEB - Resolución do 17 de xuño de 2016, pola que se resolve definitivamente a convocatoria para a selección de centros para participar no proxecto Educación Dixital E-DIXGAL durante o curso 2016/17.
Admisión de alumnos

27/06/2016  |  DOG - ORDE do 15 de xuño de 2016 pola que se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos para impartir ciclos formativos de FP de grao medio e de grao superior en réxime ordinario e para as persoas adultas.
Currículo de Técnico Superior en Integración Social

27/06/2016  |  DOG - DECRETO 73/2016, do 28 de abril, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Integración Social.
OPOSICIÓNS 2016 - Criterios de Avaliación e Chamamentos

24/06/2016  |  WEB - Consulta as publicacións dos diferentes tribunais sobre criterios de avaliación e primeiros chamamentos.
Comisións de servizos por motivos de saúde (2016)

24/06/2016  |  WEB - Resolución provisional de admitidos e excluídos das comisións de servizos por motivos de saúde para o vindeiro curso 2016/2017.
Oferta polo réxime ordinario

23/06/2016  |  DOG - ORDE do 10 de xuño de 2016 pola que se actualiza a oferta de formación profesional do sistema educativo, polo réxime ordinario, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o curso académico 2016/17.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
Actividades de Formación - Axudas
Novas materias de libre configuración
Conservatorio Profesional de Música da Coruña
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio
Comisión de Conciliación Familiar
Concurso de méritos - Asesores FProfe, CAFI e CEFORES
Concurso de méritos - persoal asesor
Proxecto E - DIXGAL
Admisión de alumnos
Currículo de Técnico Superior en Integración Social
 
 VIAXES 2016
 

[Aviso Legal]