Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
 
 
DOG (17/06/2015)
TodoFP
 
Interin@s e Substitut@s - Galicia

01/07/2015  |  DOG - ANUNCIO do 19 de xuño de 2015, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia no corpo de profesores de artes plásticas e deseño na especialidade de Xoiaría e Ourivaría.

Plan Proxecta

01/07/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN do 17 de xuño pola que se regula o Plan Proxecta e se establecen as bases para a participación dos centros docentes sostidos con fondos públicos durante o curso escolar 2015/16.
Decreto de currículo de Secundaria e Bacharelato

29/06/2015  |  DOG - DECRETO 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia.
Materias de libre de configuración ESO e Bacharelato

26/06/2015  |  WEB - Proxecto de Orde pola que establece a relación de materias de libre configuración autonómica en ESO e no Bacharelato, se regula o seu currículo e a súa oferta
Mesa Sectorial - Resumo

25/06/2015  |  MS - Currículos de FP, Praza de lingua galega no Reino Unido e Rogos e preguntas.
Lectorados de Lingua Galega

25/06/2015  |  DOG - ORDE do 17 de xuño de 2015 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de dúas bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.
Lectorados de Lingua Galega

25/06/2015  |  DOG - ORDE do 16 de xuño de 2015 pola que se publican as bases e se anuncia a convocatoria pública para cubrir tres prazas para a formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas.
Axudas - Gastos de formación

25/06/2015  |  DOG- ORDE do 12 de xuño de 2015 pola que se regula o procedemento para o reintegro individual de gastos por asistencia a actividades de formación do profesorado non universitario para o ano 2015.
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio

25/06/2015  |  DOG - ORDE do 12 de xuño pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.
Auxiliares de conversa

25/06/2015  |  BOE - Publicación da relación de candidatos seleccionados e de reserva para ocupar postos de auxiliares de conversación en centros educativos para o curso académico 2015-2016.
Docentes no exterior

24/06/2015  |  BOE - Orden do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de persoal docente no exterior, convocado por Orden ECD/2215/2014, de 20 de noviembre.
Asesores no exterior

24/06/2015  |  BOE - Orden do 17 de xuño, pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de asesores técnicos no exterior, convocado por Orden ECD/2214/2014, de 20 de novembro.
OPOSICIÓNS 2015 - Correción de erros

23/06/2015  |  DOG - CORRECCIÓN de erros. Resolución pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
Interin@s e Substitut@s - Galicia
Plan Proxecta
Decreto de currículo de Secundaria e Bacharelato
Materias de libre de configuración ESO e Bacharelato
Mesa Sectorial - Resumo
Lectorados de Lingua Galega
Lectorados de Lingua Galega
Axudas - Gastos de formación
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio
Auxiliares de conversa
 

[Aviso Legal]