Anpe Galicia - Sindicato de ProfesoresOPOSICIÓNS - ANPE denuncia novamente a falla de seriedade da Consellería

22/06/2017  |  NP - ANPE Galicia critica de novo a falta de seriedade e de respeto cara os opositores/as por parte da Consellería de Educación.

OPOSICIÓNS - Distribución dos aspirantes entre os tribunais

22/06/2017  |  WEB - Distribución dos opositores por tribunais: primaria e secundaria
Calendario Escolar 2017/18

22/06/2017  |  DOG - ORDE do 12 de xuño de 2017 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2017/18 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.
Formación Profesional Dual

21/06/2017  |  DOG - ORDE do 13 de xuño de 2017 pola que se autorizan proxectos experimentais de formación profesional dual de ciclos formativos de formación profesional en centros educativos, en colaboración con diversas entidades.
PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras)

21/06/2017  |  WEB - Publicadas as listaxes definitivas de solicitudes admitidas e excluídas do programa
Comisión de Servizos por Concilia

19/06/2017  |  DOG - ORDE do 9 de xuño de 2017 pola que se regula a adscrición de forma temporal, en comisión de servizos e por petición da persoa interesada, do persoal funcionario dos corpos docentes que imparte docencia en centros dependentes desta consellería, en atención a situacións de conciliación da vida familiar e laboral.
Concurso de méritos - FPROFE,CAFI e CEFORE

19/06/2017  |  WEB - Corrección de erros da Orde de do 7 de xuño de 2017 pola que se convoca concurso público de méritos para cubrir postos de asesorías do Servizo de Formación do Profesorado, Centro Autonómico de Formación e Innovación e dos centros de formación e recursos.
OPOSICIÓNS - Corrección de erros en datas, horas e lugares

17/06/2017  |  WEB - Datas, horas e lugares en que se fará a presentación dos aspirantes e a primeira proba dos procedementos selectivos.
OPOSICIÓNS 2017 - Listados definitivos de admitidos e excluidos

17/06/2017  |  WEB - Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do concurso-oposición
Concurso de méritos - Persoal Asesor

16/06/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017, Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se publica o anuncio da convocatoria de concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir prazas de persoal asesor.
OPE - Universidade

16/06/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 7 de xuño de 2017 pola que se publica a oferta de emprego público (OPE) do persoal docente e investigador para o ano 2017.
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua galega

15/06/2017  |  WEB - Listaxes de persoas opositoras que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua galega
OPOSICIÓNS - Opositores que deben realizar a proba de lingua castelá

15/06/2017  |  WEB - Listaxe de persoas opositores que deberán realizar a proba de acreditación do coñocemento de lingua castelá.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125     |     Ver todas
Histórico de Novas 
 Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
 

Destacados
OPOSICIÓNS - ANPE denuncia novamente a falla de seriedade da Consellería
OPOSICIÓNS - Distribución dos aspirantes entre os tribunais
Calendario Escolar 2017/18
Formación Profesional Dual
PIALE (Programa Integral de Aprendizaxe de Linguas Estranxeiras)
Comisión de Servizos por Concilia
Concurso de méritos - FPROFE,CAFI e CEFORE
OPOSICIÓNS - Corrección de erros en datas, horas e lugares
OPOSICIÓNS 2017 - Listados definitivos de admitidos e excluidos
Concurso de méritos - Persoal Asesor
 

 

[Aviso Legal]