Anpe Galicia - Sindicato de ProfesoresTodoFP
SEPE
 
DOG (26/06/2014)
 


Competencias Profesionais - Asesores/avaliadores

03/03/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN pola que se habilitan asesores e/ou avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia.

Concurso cooperativismo no ensino

26/02/2015  |  DOG - ORDE do 18 de febreiro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do certame Cooperativismo no ensino, dirixido ao alumnado e profesorado dos centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.
Campus científicos de verán

25/02/2015  |  BOE - Resolución de 16 de febrero de 2015, pola que se convocan axudas para participar no programa «Campus Científicos de Verano» para alumnos de ensinanza secundaria e bacharelato durante o ano 2015.
Equipos de Orientación Específicos

24/02/2015  |  WEB - Convócase concurso de méritos para cubrir postos nos equipos de orientación específicos (2015)
Complemento específico de directores/as

24/02/2015  |  WEB - Procedemento de consolidación parcial do complemento específico das directoras e directores dos centros docentes públicos dependentes da consellería
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio

24/02/2015  |  WEB - Concurso de méritos específico para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería (2015)
Currículo de Relixión Católica de Bacharelato

24/02/2015  |  BOE - Resolución do 13 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica de Bacharelato.
Currículo de Relixión Católica en Primaria e Secundaria Obrigatoria

24/02/2015  |  BOE - Resolución do 11 de febrero de 2015, pola que se publica o currículo da ensinanza de Relixión Católica da Educación Primaria e da Educación Secundaria Obrigatoria.
Probas de acceso ós ciclos formativos

23/02/2015  |  DOG - ORDE do 17 de febreiro de 2015 pola que se convocan probas de acceso aos ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema educativo para o ano 2015.
Estadías Formativas en empresas ou institucións

20/02/2015  |  WEB - A Consellería de Cultura, Educación e O.U, como responsable da planificación da formación do profesorado, convoca para o ano 2015 estadías formativas en empresas ou institucións.
CXT - SENTENZAS DO CONCURSO 2013-14

20/02/2015  |  ANPE GALICIA, ante a ultima setenza do TSJ , ve confirmada a postura que tíña con respecto ó apartado de antigüidade no centro: os servizos prestados como interino no son en situación de "provisionalidade".
Inmersión Lingüística en inglés

19/02/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN do 6 de febreiro pola que se resolve a convocatoria de actividades de inmersión lingüística en inglés para alumnado de 6º de educación primaria e de educación secundaria obrigatoria.
Concurso de méritos de Dirección

19/02/2015  |  WEB - Convocado o concurso de méritos para a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
Competencias Profesionais - Asesores/avaliadores
Concurso cooperativismo no ensino
Campus científicos de verán
Equipos de Orientación Específicos
Complemento específico de directores/as
Concurso de méritos: Prazas sometidas a convenio
Currículo de Relixión Católica de Bacharelato
Currículo de Relixión Católica en Primaria e Secundaria Obrigatoria
Probas de acceso ós ciclos formativos
Estadías Formativas en empresas ou institucións
Texto nuevo...

[Aviso Legal]