Anpe Galicia - Sindicato de Profesores 
 
 
DOG (17/06/2015)
TodoFP
 
CADP Secundaria - Adxudicación destino provisional 15/16

31/07/2015  |  WEB - Destinos provisionais do persoal docente pertencente aos corpos de secundaria para o curso 2015-2016

CADP Inspección

31/07/2015  |  WEB - Destinos provisionais do corpo de inspección para o curso 2015-2016
CADP: Adxudicación Definitiva Mestres

31/07/2015  |  WEB - Adxudicación definitiva de destinos do persoal docente do corpo de mestres para o curso 2015/2016
OPOSICIÓNS 2015 - Funcionarios en prácticas

30/07/2015  |  WEB - Relación de persoal e nomeamento de funcionarios en prácticas dos opositores que superaron o concurso-oposición.
Relixión Evanxélica - Curriculo ESO

30/07/2015  |  BOE - Resolución do 23 de xullo, pola que se publica o currículo da materia Relixión Evanxélica en Educación Secundaria Obrigatoria.
LOMCE: ESO e Bacharelato

29/07/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, pola que se ditan instrucións no curso académico 2015/16 para a implantación do currículo da ESO e do bacharelato
Educación Dixital

23/07/2015  |  WEB - Relación definitiva de centros seleccionados para participar no proxecto Educación Dixital durante o curso 2015/2016
FP Básica

22/07/2015  |  DOG - ORDE do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e a admisión nestas ensinanzas.
Catálogo de postos de traballo

21/07/2015  |  DOG - ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se modifican as unidades e os postos de traballo docentes dos centros públicos nos niveis de educación infantil, educación primaria e educación especial.
Materias de libre de configuración ESO e Bacharelato

21/07/2015  |  DOG - ORDE do 15 de xullo de 2015 pola que se establece a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes nas etapas de ESO e bacharelato, e se regula o seu currículo e a súa oferta.
PIALE 2015

21/07/2015  |  ORDE do 6 de xullo de 2015 pola que se resolve definitivamente a convocatoria de prazas destinadas ao profesorado para a realización de itinerarios formativos para a mellora da súa competencia lingüística e comunicativa, relativos ao Programa integral de aprendizaxe de linguas estranxeiras.
Concurso cooperativismo no ensino

20/07/2015  |  DOG - RESOLUCIÓN da Dirección Xeral de Traballo e Economía Social, pola que se fai pública a concesión dos premios do Certame Cooperativismo no Ensino 2015, dirixido ao alumnado e ao profesorado dos centros educativos de Galicia.
Docencia nos corpos de Secundaria

18/07/2015  |  BOE - Real Decreto 665/2015, polo que se desenrolan determinadas disposicións relativas ao exercicio da docencia na ESO, Bacharelato, FP e ensinanzas de réximen especial, á formación inicial do profesorado e ás especialidades dos corpos docentes de Ensinanza Secundaria.

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91     |     Ver todas
Histórico de Novas 
  Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
Destacados
CADP Secundaria - Adxudicación destino provisional 15/16
CADP Inspección
CADP: Adxudicación Definitiva Mestres
OPOSICIÓNS 2015 - Funcionarios en prácticas
Relixión Evanxélica - Curriculo ESO
LOMCE: ESO e Bacharelato
Educación Dixital
FP Básica
Catálogo de postos de traballo
Materias de libre de configuración ESO e Bacharelato
 

[Aviso Legal]