Anpe Galicia - Sindicato de ProfesoresMATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN

18/08/2017  |  ORDE do 3 de agosto de 2017 pola que se amplía a relación de materias de libre configuración autonómica de elección para os centros docentes na etapa de educación secundaria obrigatoria, e se regula o seu currículo e a súa oferta.

CELGA - Cursos de Galego

17/08/2017  |  RESOLUCIÓN pola que se convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega (Celga)
Instruccións Ciclos formativos

17/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2017/18.
Sección Bilingüe - CMUS A Coruña

14/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 31 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, de prórroga da sección bilingüe de lingua inglesa no Conservatorio Superior de Música da Coruña.
Currículo de Técnico Deportivo Superior de Atletismo

14/08/2017  |  DOG - DECRETO 80/2017, do 15 de xuño, polo que se establece o currículo do ciclo de grao superior correspondente ao título de técnico deportivo superior en Atletismo.
Currículos de títulos profesionais básicos

14/08/2017  |  DOG - CORRECCIÓN DE ERROS. Decreto 71/2017, do 24 de maio, polo que se establecen seis currículos de títulos profesionais básicos.
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva

14/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva dos destinos provisionais para o próximo curso académico 2017/18 ao persoal do corpo de mestres
Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac-

10/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 21 de xullo de 2017, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se fai pública a listaxe definitiva de centros admitidos no programa de dobre titulación de Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac- para o curso 2017/18.
Instruccións ESO e Bacharelato

08/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 20 de xullo de 2017, da D.X. de Educación, FP e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2017/18, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato.
Proxecto E - DIXGAL

08/08/2017  |  WEB - Relación definitiva de centros seleccionados na convocatoria para participar no proxecto E-DIXGAL
Concurso de méritos - alumnado de atención preferente

07/08/2017  |  DOG - RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2017, pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira e en prácticas do corpo de mestres para cubrir, en réxime de comisión de servizos, postos de escolarización a alumnado de atención preferente.
Prazas sometidas a convenio ou Programas específicos

07/08/2017  |  DOG - ORDE do 24 de xullo de 2017 pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería.
Permutas - Actualización PES

04/08/2017  |  WEB - Actualización da Bolsa de solicitantes de Permutas para profesorado dos corpos de PES, PT, EOI...

Página      1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128     |     Ver todas
Histórico de Novas 
 Curso 2011-2012: Agosto - Decembro
Curso 2010-2011
 Curso 2009-2010
Curso 2008-2009
  Curso 2008-2007 e Curso 2006-2007
 

Destacados
MATERIAS LIBRE CONFIGURACIÓN
CELGA - Cursos de Galego
Instruccións Ciclos formativos
Sección Bilingüe - CMUS A Coruña
Currículo de Técnico Deportivo Superior de Atletismo
Currículos de títulos profesionais básicos
CADP Mestres - Adxudicación Definitiva
Bacharelato e Baccalauréat -Bachibac-
Instruccións ESO e Bacharelato
Proxecto E - DIXGAL
 

 

[Aviso Legal]